O společnosti Lorenc TZB

Firma LORENC TZB zahájila svoji činnost 1.1.2006. Zabývala se zejména projektovou činností v investiční výstavbě - tím navázala na předchozí projekční zkušenosti. Firma nabízela zákazníkům zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky a vytápění.

Hlavní předností firmy byl a je individuální přístup k jednotlivým zakázkám s vysokým důrazem na spokojenost zákazníka.

S rostoucí poptávkou firma rozšířila svoji činnost o koordinaci některých větších projekčních prací.

Byl vytvořen tým externích spolupracovníků, díky kterým došlo k rozšíření služeb zákazníkům.

Dalším krokem bylo zajištění technického dozoru investora nejen na vlastní projektovou dokumentaci, ale i na dokumentaci jiných projekčních kanceláří. Tímto krokem byla investorovi garantována kontrola provedení prací dle předložené dokumentace v co nejvyšší kvalitě.

V roce 2009 začala firma provádět koordinační práce na projektech bioplynových stanic. Tato činnost spočívala nejen v samotné projektové přípravě, ale i v koordinaci ostatních profesí a zajišťování inženýrské činnosti pro výstavbu bioplynových stanic.

Dalším důležitým mezníkem byl rok 2009, kdy se firma se transformovala na společnost LORENC TZB spol. s r.o.- řady firmy rozšířili kmenoví zaměstnanci. Společnost získala oprávnění na provádění staveb, jejích změn a odstraňování.

V roce 2011 jsme se zabývali také projektováním kogeneračních jednotek i zde jsme zajišťovali inženýrskou činnost, vyřízení povolení k provozování a v některých případech také jejich dodávku.

V roce 2012 jsme naše služby dále rozšíříli o servisní a montážní práce.

Cílem společnosti je i nadále profesionální a individuální přístup k zákazníkovi a provádění komplexních dodávek služeb.

Důkazem této snahy jsou opakované objednávky spokojených zákazníků.

Mezi zákazníky firmy patří nejen spokojení uživatelé rodinných domků nebo malých provozoven, ale také velké společnosti.