Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je další službou pro naše zákazníky. Na základě plné moci za Vás zajistíme jednání s orgány státní správy včetně vydání potřebných povolení. V průběhu realizace stavby vykonáváme autorský dozor.

  • Zajištění vyjádření od jednotlivých účastníků územního a stavebního řízení
  • Územní rozhodnutí
  • Stavební povolení
  • Povolení k odstranění stavby
  • Autorský dozor
  • Získání licence na provozování zdroje