Dodávky technologických zařízení

Dodávky staveb jsou naší další aktivitou navazující na výše uvedené činnosti. Zaměřujeme se zejména na dodávky vzduchotechniky a vytápění.

Firma LORENC TZB provádí dodávku, opravu nebo rekonstrukci

  • Domovních kotelen
  • Kompletních spalinových cest
  • Zařizovacích předmětů pro přípravu teplé užitkové vody
  • Kanalizačních přípojek
  • Vzduchotechniky
  • Domovních rozvodu kanalizace a vody

Naše montážní skupina je vybavena a vyškolena pro práce ve výškách

  • Oprava střešní krytiny
  • Oprava nebo výměna klempířských prvků
  • Oprava komínů
  • Čištění okapových svodů